Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Amazon zahájil stavbu nového centra pri Prahe

Distribučné centrum s rozlohou 95 000 m2 postaví Panattoni Europe. Počas slávnostného aktu vložili minister priemyslu a obchodu Jan Mládek, vice prezident spoločnosti Amazon pre Európu Tim Collins, generálny riaditeľ Panattoni Europe pre Českú republiku a Slovensko Pavel Sovička, hajtman Stredočeského kraja Miloš Petera a starosta Dobrovíz Martin Šafr do základov stavby pamätnú listinu.
 
"Teší nás, že sa Česká republika stala ďalšou krajinou, v ktorej Amazon realizuje svoje investície. Dnešný deň predstavuje významný míľnik vo vzťahu medzi Amazonom, komunitami obcí Dobrovíz a Hostouň, Stredočeským krajom aj celou Českou republikou. Veľmi si ceníme to, že sme boli schopní nájsť zhodu s miestnymi komunitami a mohli investíciu v hodnote niekoľkých miliónov Eur uskutočniť. Nové distribučné centrum bude slúžiť našim zákazníkom v celej Európe a my sme veľmi radi, že ho otvoríme zrovna v Českej republike," povedal viceprezident spoločnosti Amazon pre Európu Tim Collins.
 
Distribučné centrum spoločnosti Amazon v logistickom parku Panattoni Park Prague Airport v obci Dobrovíz pri Prahe ponúkne po uvedení do plnej prevádzky stálu prácu 2 000 zamestnancov. Moderná budova s rozlohou 95 000 m2 (približne 13 futbalových ihrísk) bude disponovať napríklad klimatizáciou či plne vybavenou jedálňou s vlastnou kuchyňou.
 
Stane sa jedným z kľúčových centier v rámci európskej siete Amazonu. Súčasťou budovy bude tiež veľká vonkajšia terasa s niekoľkými zastrešenými plochami, aby mohli zamestnanci tráviť svoje prestávky na čerstvom vzduchu aj v prípade zlého počasia. Pôjde už o druhú budovu spoločnosti Amazon v obci Dobrovíz - už v roku 2013 tu otvorila centrum vráteného tovaru.
 
"Veľmi si ceníme, že môžeme spolupracovať s tak významnou globálnou firmou, akou je Amazon, na projekte najväčšej samostatne stojacej priemyselnej nehnuteľnosti určenej na prenájom, ktorá bola v Českej republike od roku 1989 postavená. Strategická poloha nášho logistického parku v tesnom susedstve pražského letiska Václava Havla spolu s našou vynikajúcou starostlivosťou o zákazníka sa ukázali byť veľmi atraktívnou kombináciou. Som presvedčený o tom, že distribučné centrum prispeje k úspechom Amazonu," povedal generálny riaditeľ Panattoni Europe pre Českú republiku a Slovensko Pavel Sovička a dodal: "Fakt, že sa Amazon rozhodol investovať práve v Panattoni Parku Prague Airport potvrdzuje kľúčové postavenie tohto parku medzi projektmi v Českej republike."
 
V súvislosti s rozšírením dobrovízskej komerčné zóny a stavbou nového distribučného centra Amazonu získa Dobrovíz nový obchvat obce, ktorý pomôže s reguláciou miestnej dopravy. Rozšíri sa tiež čistička odpadových vôd a jej prevádzka bude zabezpečená tak, aby miestni občania nemuseli platiť stočné. Amazon tu bude tiež podporovať kultúrne, športové a vzdelávacie aktivity.
 
"Som veľmi potešený, že globálna spoločnosť s viac ako dvadsaťročnou históriou akou je Amazon si vybrala pre stavbu svojho distribučného centra práve Českú republiku. Tento projekt je dôležitým krokom, ktorý nám pomôže v boji s nezamestnanosťou v regióne a tiež pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť ekonomiky Stredočeského kraja. Ide zároveň o pozitívny signál ďalším prípadným investorom, ktorí môžu zvažovať vstup do Českej republiky. Som teda veľmi rád, že sme sa tu mohli dnes stretnúť a symbolicky začať výstavbu tohto distribučného centra," povedal minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek.
 
"Stredočeský kraj veľmi podporuje investíciu spoločnosti Amazon a ja som rád, že ju dnes môžeme oficiálne začať. Amazon je úspešná značka a posilňuje podnikateľské prostredie v stredných Čechách. Prajem všetkým, ktorí sa budú na výstavbe distribučného centra podieľať, aby im práca išla dobre od ruky," povedal Miloš Petera, hajtman Stredočeského kraja.  
 
"Som veľmi rád, že sme s investorom, developerom a krajom našli zhodu v tom, ako naďalej rozširovať túto komerčné zónu tak, aby bolo všetko na prospech obyvateľov Dobrovíz. Vyššie zisky do obecnej pokladnice spojené s rozširovaním zóny budú použité pre pokračovanie rekonštrukcií chodníkov a komunikácií, úpravy verejných priestranstiev, zriadenie a prevádzku technických služieb obce, ktoré sa budú starať o poriadok a zeleň v obci aj pre podporu vzdelávania, kultúry a športu," povedal starosta Dobrovíz Martin Šafr.
 
 
Zdroj: transport