Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Bratislava je najbezpečnejším závodom Volkswagenu v Európe

Bratislavský závod Volkswagen Slovakia sa stal najbezpečnejším závodom Volkswagenu v Európe. Významné ocenenie prevzal od zástupcov vedenia značky za výrobu a logistiku a komponenty Albrecht Reimold, predseda predstavenstva spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK). „Naše víťazstvo ukazuje, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci má u nás najvyššiu prioritu. Pretože zdravie našich zamestnancov je úplným základom,“ povedal Albrecht Reimold. Audítori ocenili aktuálne a pravidelné informovanie zamestnancov, systematické zabezpečenie čistoty a poriadku na pracoviskách a taktiež dôsledné nosenie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

Více na: logisticsatoz.sk