Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

DACHSER používa inovatívne logistické technológie

Medzinárodný poskytovateľ logistických služieb DACHSER je už od svojho založenia v roku 1930 v Nemecku inovátorom v oblasti logistických technológií. Bol jednou z prvých firiem, ktorá zaviedla do logistiky používanie čiarových kódov, už niekoľko desiatok rokov využíva pre svoje prepravy úsporné výmenné nadstavby a neustále testuje a aplikuje technologické inovácie.

Patrí k nim napríklad automatický vychystávací systém AVIATOR či pilotný projekt sledujúci efektivitu a environmentálny vplyv rozvozových áut na hybridný pohon.

Viac na: logisticsatoz.sk