Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

GEFCO vstupuje na alžírsky trh

Skupina GEFCO, globálny hráč v oblasti priemyselnej logistiky a európsky líder v logistike pre automobilový priemysel, vstupuje na alžírsky trh a rozširuje svoje pôsobenie v severnej Afrike. 
 
„GEFCO v Alžírsku ponúka logistické služby s vysokou pridanou hodnotou, v súlade s medzinárodnými normami skupiny. Severná Afrika je z pohľadu medzinárodného obchodu sľubným a dynamickým regiónom. Naša silná medzinárodná sieť pomôže klientom pri ich rozvoji a riadení medzinárodných tokov do severnej Afriky a späť,“ uviedol Jean-Paul Ornano, generálny riaditeľ GEFCO Morocco a regionálny manažér pre severnú Afriku.
 
Logistický trh s veľkým potenciálom
 
Alžírsko patrí medzi najsilnejšie hospodárstva v Afrike (v roku 2015 sa predpokladá 5,5 % rast, zdroj: Medzinárodný menový fond – správa z r. 2014). Vstupom na alžírsky trh GEFCO posilňuje svoj rozvoj v regióne s veľkým potenciálom. 
 
Alžírsko má vyše 38 mil. obyvateľov, z toho 45 % je mladších ako 25 rokov. Je to dynamická krajina bohatá na nerastné suroviny, obzvlášť uhľovodíky, a v rebríčku najväčších zásob ropy na svete je na pätnástom mieste.
 
Alžírsko disponuje výhodnou polohou pre obchod s Európou, Blízkym východom, Latinskou Amerikou a Áziou. Nachádza sa na križovatke obchodných koridorov a prechádza významnými zmenami, ktoré generuje množstvo investičných plánov a projektov na modernizáciu infraštruktúry. 
 
„S využitím nášho know-how v oblasti dodávateľského reťazca sa usilujeme prispieť k rozvoju alžírskeho logistického sektora. Opierame sa o sieť spoľahlivých a efektívnych partnerov, ktorí spĺňajú najprísnejšie normy. Na alžírsky trh vstupujeme s dynamickým tímom, ktorý sa riadi hodnotami GEFCO v oblasti kvality služieb, bezchybnej prevádzky a zákazníkom napomôže zlepšiť ich výkonnosť,“ uviedol Bertrand de Techtermann, generálny riaditeľ alžírskej pobočky. 
 
GEFCO v srdci regionálneho hospodárskeho rozvoja
 
GEFCO ako dôležitý hráč na poli logistiky podporuje rozvoj zákazníkov, nielen v krajinách, v ktorých už pôsobia, ale aj v nových regiónoch s potenciálom rastu. Úsilím GEFCO v Alžírsku je podpora výrobcov v dvoch kľúčových sektoroch – v automobilovom a energetickom. 
 
Alžírsky automobilový sektor rýchlo rastie vďaka predaju nových vozidiel. V roku 2013 dosiahol predaj 423 000 jednotiek, čo predstavuje nárast o 20,6 % oproti roku 2012. Alžírsky automobilový trh je na druhom mieste na africkom kontinente a je jedným z najsľubnejších trhov na svete. GEFCO vďaka vyše 65-ročným skúsenostiam v automobilovom sektore spĺňa potreby medzinárodných výrobcov, ktorí čelia zložitým medzinárodným problémom v dôsledku globalizácie hospodárskeho prostredia. Vďaka svojmu know-how je GEFCO schopné podporovať rozvoj automobilových dodávateľov a výrobcov v Alžírsku a severnej Afrike. 
 
Energetický sektor (ropa a plyn) zohráva kľúčovú úlohu v miestnom hospodárstve a predstavuje 35 % hospodárskeho rastu (zdroj: Ústredná spravodajská služba CIA – Prehľad faktov o svete z r. 2013). Alžírsko je momentálne druhý najväčší vývozca plynu na svete a v rokoch 2014 až 2018 sa očakáva nárast produkcie o 8 % za rok. Hlavnými obchodnými partnermi Alžírska sú Európska únia, USA, Čína, Turecko, Brazília a Argentína. GEFCO je na týchto trhoch zastúpené a disponuje bohatými znalosťami špecifických kultúrnych rozdielov. 
 
GEFCO Alžírsko uvádza ponuku skupiny GEFCO 
 
Alžírska pobočka realizuje distribúciu nových vozidiel pre PSA Peugeot Citroën. Do konca roka 2014 sa predpokladá, že objemy prepráv stúpnu z 90 000 na 105 000 vozidiel. GEFCO Alžírsko taktiež riadi zámorské toky a zabezpečuje pre priemyselných zákazníkov náklad tovaru do kontajnerov smerujúce z Alžírska do krajín v Stredomorí a do Číny. GEFCO poskytuje riešenia v oblasti optimalizácie a colného vybavenia, ktoré výrobcom napomáhajú dosahovať kvalitatívne parametre v oblasti optimalizácie nákladov a času. Pobočka disponuje informačným systémom, ktorý umožňuje výmenu údajov na celom svete a zaručuje optimalizáciu a sledovanie nákladov.
 
 
Zdroj: eulog