Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Veľké haly Košice Predaj/prenájom:skladové/výrobné priestory,priemyselný park Jaklovce,okres Gelnica

Predaj/prenájom:skladové/výrobné priestory,priemyselný park Jaklovce,okres Gelnica

Jaklovce

V PZ sú k dispozícii 4 novo vybudované haly, z ktorých sú k dispozícii voľné 2 o rozlohe: 1264 m2 a 2493 m2.
TECHNICKÝ STAV
Energetická kapacita: NN rozvody z kioskovej trafostanice 2x630 kVA
Splašková kanalizácia: je vedená v areáli od jednotlivých výrobných hál po ČOV, PVC-U 150
Dažďová kanalizácia: je riešená dvomi vetvami
Vodovod: vnútroareálové rozvody DN 100
Plynovod: areál je napojený na jestvujúcu STL

INFRAŠTRUKTÚRA
Napojenie na cesty Jaklovce II/546 smer Spišská Nová Ves a Jaklovce II/547 smer Košice.

Priľahlá železničná trať bez železničnej vlečky.

Jednotky od 1.264 m²
Nejvetší jednotka2.493 m²
K dispozícii až31.300 m²
Orientačná cena3.20 EUR za m2 / mesiac
LokalitaKošiceNosnosť5 t/m²Typ ponukyPredaj, prenájom
VyužitieVýroba, skladovanie, obchodná plochaKúrenieanoNájom na5
ŠtandardAFitoutanoEn. náročnosť b.G
K dispozícii20. október 2014    

Priamy kontakt

Kontaktujte nášho agenta
Zadarmo Vám:
  • doplní viac informácií k vybraným nehnuteľnostiam
  • odporučí vhodné objekty na základe Vašich potrieb
  • pripraví zadarmo prehľad všetkých vhodných nehnuteľností na trhu
  • pomôže zorientovať sa v situácii na trhu priemyselných nehnuteľností
  • zariadi obhliadku priestorov alebo schôdzku s majiteľom

Spolupracujeme