Commercial land

Predaj/prenájom:komerčný pozemok,priemyselný park Levice, k dispozícii až 23900m2

dohodou

00741

Nakoľko priamo v PP je paroplynová elektráreň vhodné pre energeticky náročné prevádzky.

TECHNICKÝ STAV:
Energetická kapacita: VN 22 kV, transformátor s dieselovým záložným agregátom
Vodovod: PVC DN 80 - 200 s kapacitou 10 l/s a je súčasťou verejného vodovodu. V PZ je zabezpečený úžitkovou vodou
Plynovod: VTL plyn končiaci v RS , rozvody STL po celom areáli PZ s tlakom 0,4 MPa
Splašková kanalizácia: DN 300 je trasovaná po celom areáli PZ s napojením do ČOV Levice
Dažďová kanalizácia: gravitačná DN 300 - 800 s odvedením dažďových vôd s prečerpávaním do recipientu potoka Podlužanka.
K dispozícii je voľná kapacita: vodovod 30%, el. energia - neobmedzene, splašková a dažďová kanalizácia 30%, STL plyn - 50%.
PP je chránený protipovodňovou hrádzou.
INFRAŠTRUKTÚRA
Vybudované vnútroareálové asfaltobetónové komunikácie v dl. 1 140 m vrátane chodníkov a verejného osvetlenia s priamym napojením na cestu č. I/51 smer Vráble, Nitra, na cestu č. I/76 smer Želiezovce, Štúrovo, a II/564 smer Maďarská republika (diaľničný privádzač 10).

Priamy kontakt
Ďalšie informácie
LokalitaNitra
Vybavenie
Priemyselná zóna
Zasieťovanie
Podobné ponuky z lokality

Ako fungujeme?

Všetky ponuky spracovávame individuálne na mieru našim klientom, a preto potrebujeme čo najdetailnejšie informácie o vašom dopyte. Vždy predstavujeme klientovi všetky možnosti na trhu a naša spolupráca je tak 100% transparentná.

Budujeme dlhodobé partnerstvá

Vzájomná dôvera je podľa nás najdôležitejším prvkom úspešne a dlhodobo fungujúceho partnerstva.

Sme proaktívni

Na vaše požiadavky reagujeme rýchlo a vďaka tomu sme schopní posúvať veci aktívne dopredu.

Poskytujeme komplexné služby

Na sklady sme odborníci, ale rovnako dobre pre vás dokážeme zabezpečiť kompletný servis naprieč celým spektrom komerčných nehnuteľností.

Ak Vám táto ponuka
nevyhovuje, ozveme sa Vám.
Máme veľa neverejných ponúk,
ktoré na webe nenájdete.
Spolupracujeme

Hľadáte aj kanceláriu?

Hľadáte aj kanceláriu?Ponuka