Predaj/prenájom:komerčný pozemok,priemyselný park Levice, k dispozícii až 23900m2

Levice

Nakoľko priamo v PP je paroplynová elektráreň vhodné pre energeticky náročné prevádzky.

TECHNICKÝ STAV:
Energetická kapacita: VN 22 kV, transformátor s dieselovým záložným agregátom
Vodovod: PVC DN 80 - 200 s kapacitou 10 l/s a je súčasťou verejného vodovodu. V PZ je zabezpečený úžitkovou vodou
Plynovod: VTL plyn končiaci v RS , rozvody STL po celom areáli PZ s tlakom 0,4 MPa
Splašková kanalizácia: DN 300 je trasovaná po celom areáli PZ s napojením do ČOV Levice
Dažďová kanalizácia: gravitačná DN 300 - 800 s odvedením dažďových vôd s prečerpávaním do recipientu potoka Podlužanka.
K dispozícii je voľná kapacita: vodovod 30%, el. energia - neobmedzene, splašková a dažďová kanalizácia 30%, STL plyn - 50%.
PP je chránený protipovodňovou hrádzou.
INFRAŠTRUKTÚRA
Vybudované vnútroareálové asfaltobetónové komunikácie v dl. 1 140 m vrátane chodníkov a verejného osvetlenia s priamym napojením na cestu č. I/51 smer Vráble, Nitra, na cestu č. I/76 smer Želiezovce, Štúrovo, a II/564 smer Maďarská republika (diaľničný privádzač 10).

K dispozícii až23.900 m²
Jednotky od 10.000 m²
Možná výstavba
Orientačná cenadohodou
LokalitaNitraTyp ponukyPredajŠpecifické požiadavkyPriemyselná zóna, Zasieťovanie

Priamy kontakt

Priamy kontakt

: : : :
* oranžovo orámované položky je nutné vyplniť
Kontaktujte nášho agenta
Zadarmo Vám:
  • doplní viac informácií k vybraným nehnuteľnostiam
  • odporučí vhodné objekty na základe Vašich potrieb
  • pripraví zadarmo prehľad všetkých vhodných nehnuteľností na trhu
  • pomôže zorientovať sa v situácii na trhu priemyselných nehnuteľností
  • zariadi obhliadku priestorov alebo schôdzku s majiteľom

Spolupracujeme