Industrial

Prenájom:priemyselný park Jaklovce

dohodou

00495

Pon[kame na prenájom haly v priemyslenom parku Jaklovce.

TECHNICKÝ STAV
Energetická kapacita: NN rozvody z kioskovej trafostanice 2x630 kVA
Splašková kanalizácia: je vedená v areáli od jednotlivých výrobných hál po ČOV, PVC-U 150
Dažďová kanalizácia: je riešená dvomi vetvami
Vodovod: vnútroareálové rozvody DN 100
Plynovod: areál je napojený na jestvujúcu STL

INFRAŠTRUKTÚRA
Napojenie na cesty Jaklovce II/546 smer Spišská Nová Ves a Jaklovce II/547 smer Košice.

Priľahlá železničná trať bez železničnej vlečky.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Priamy kontakt
Ďalšie informácie
LokalitaKošice
Vhodné preVýroba, Skladovanie
Najmenšia jednotka1.500 m²
K dispozícii až7.000 m²
Vybavenie
ŠtandardA
Svetlá výška5 m
Nosnosť5 t/m²
PrístupPriamy vjazd
Podobné ponuky z lokality

Ako fungujeme?

Všetky ponuky spracovávame individuálne na mieru našim klientom, a preto potrebujeme čo najdetailnejšie informácie o vašom dopyte. Vždy predstavujeme klientovi všetky možnosti na trhu a naša spolupráca je tak 100% transparentná.

Budujeme dlhodobé partnerstvá

Vzájomná dôvera je podľa nás najdôležitejším prvkom úspešne a dlhodobo fungujúceho partnerstva.

Sme proaktívni

Na vaše požiadavky reagujeme rýchlo a vďaka tomu sme schopní posúvať veci aktívne dopredu.

Poskytujeme komplexné služby

Na sklady sme odborníci, ale rovnako dobre pre vás dokážeme zabezpečiť kompletný servis naprieč celým spektrom komerčných nehnuteľností.

Ak Vám táto ponuka
nevyhovuje, ozveme sa Vám.
Máme veľa neverejných ponúk,
ktoré na webe nenájdete.
Spolupracujeme

Hľadáte aj kanceláriu?

Hľadáte aj kanceláriu?Ponuka