Prenájom:priemyselný park Jaklovce

Jaklovce

Pon[kame na prenájom haly v priemyslenom parku Jaklovce.

TECHNICKÝ STAV
Energetická kapacita: NN rozvody z kioskovej trafostanice 2x630 kVA
Splašková kanalizácia: je vedená v areáli od jednotlivých výrobných hál po ČOV, PVC-U 150
Dažďová kanalizácia: je riešená dvomi vetvami
Vodovod: vnútroareálové rozvody DN 100
Plynovod: areál je napojený na jestvujúcu STL

INFRAŠTRUKTÚRA
Napojenie na cesty Jaklovce II/546 smer Spišská Nová Ves a Jaklovce II/547 smer Košice.

Priľahlá železničná trať bez železničnej vlečky.

V prípade záujmu o bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Jednotky od 1.500 m²
Najväčšia jednotka7.000 m²
K dispozícii až7.000 m²
Orientačná cenadohodou
LokalitaKošiceSvetlá výška5 mTyp ponukyPredaj
VyužitieVýroba, SkladovanieNosnosť5 t/m²En. náročnosť b.G (PENB nedodán)
ŠtandardAPrístupPriamy vjazd  

Priamy kontakt

Priamy kontakt

: : : :
* oranžovo orámované položky je nutné vyplniť
Kontaktujte nášho agenta
Zadarmo Vám:
  • doplní viac informácií k vybraným nehnuteľnostiam
  • odporučí vhodné objekty na základe Vašich potrieb
  • pripraví zadarmo prehľad všetkých vhodných nehnuteľností na trhu
  • pomôže zorientovať sa v situácii na trhu priemyselných nehnuteľností
  • zariadi obhliadku priestorov alebo schôdzku s majiteľom

Spolupracujeme