Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

SLOVLOG 2014: Pestrý program zaujal

Ôsmy ročník fóra SLOVLOG vďaka bohatému programu opäť prilákal celý rad odborníkov z logistickej brandže, či už zo strany poskytovateľov logistických služieb, alebo ich užívateľov. Množstvo tém a prednášok prinieslo i skorší začiatok konferencie oproti minulým ročníkom.

Konferenčný program prilákal 180 logistikov, pričom polovicu z nich tvorili logistickí manažéri výrobných a obchodných firiem. Na večerný Logistický Business Mixer, ktorý bezprostredne nadväzoval na konferenčnú časť zavítalo 200 logistických odborníkov. SLOVLOG 2014 sa zameral predovšetkým na nové trendy v logistických procesoch a efektivitu logistických procesov, ale neobišiel ani ďalšie dôležité témy.

Optimalizácia, nie minimalizácia

Konferenciu SLOVLOG odštartoval Milan Láni, Product Manager Logistics Slovakia spoločnosti Schenker. Zameral sa na najnovšie logistické trendy a postupy pre automobilový priemysel, ktorý je možné považovať za hnací motor viacerých ekonomík, vrátane slovenskej. Zároveň predstavil aj prípadové štúdie, venované optimalizácii zásobovania výrobných závodov. Išlo napríklad o projekt železničnej dopravy Lipska do Číny. Trasa má celkovo 10 000 km a prepravný čas je 23 dní. Nasledujúci blok prezentácií bol venovaný telematike v doprave. Najprv Ingo De Schrijver, viceprezident pre severnú a strednú Európu spoločnosti Transics International, priblížil trendy vo využívaní telematiky. Venoval sa i významu IT a telematiky pre efektivitu a profitabilitu dopravných služieb. Na jeho prezentáciu nadviazal Daniel Priban, obchodný riaditeľ firmy TimoCom, ktorý hovoril o možnostiach integrácie rôznych telematických systémov ako nástroja pre zabezpečenie transparentnosti a vierohodnosti. Marek Písečný, Sales Manager spoločnosti Datalogic zase predstavl spôsoby on-line monitoringu dodávok v režime just-in-time pre automobilový priemysel a spôsoby ako eliminovať chyby vznikajúce pri JIT prepravách.

S veľkým záujmom si prítomní odborníci vypočuli prednášku Jaroslava Uhlířa, konzultanta spoločnosti SLOVLOGISTIK, venovanú pridanej hodnote v logistike. Vyplynulo z nej, že správne nastavené logistické procesy rozhodne pridanú hodnotu prinášajú a že je dôležitá nie minimalizácia, ale optimalizácia. Peter Polák, konateľ firmy Flaga oboznámil prítomných s najnovšími trendmi v oblasti využívania LPG v rôznych oblastiach dopravy či manipulácie. Do budúcnosti zaviedla účastníkov konferencie prezentácia Romana Niebauera, Business Development Directora spoločnosti DHL Supply Chain, ktorý hovoril o štúdii Global E-Tailing 2025, zameranej na trendy v oblasti E-Commerce.

Mierny optimizmus developerov

Druhý blok konferencie priniesol ďalšie zaujímavé témy. Antonín Svoboda, riaditeľ Divízie technológií spoločnosti M2C, vo svojej prednáške zmapoval problémové oblasti v zabezpečení prevádzok, ich zvyčajné príčiny a predstavil možné opatrenia s využitím moderných technológií a postupov. EDI komunikácia bola témou prezentácie Václava Kameníčka, riaditeľa divízie Inovácie a mobilné riešenia spoločnosti CCV Informační systémy. EDI totiž prináša viacerá možnosti, ktoré firmy naplno nevyužívajú, pričom im môžu pomôcť znižovať náklady i spriehľadniť tovarové toky.

Záver workshopu SLOVLOG 2014 patril už tradične panelovej diskusii, tentoraz na tému Rozvoj industriálnych parkov v krajinách V4. Jej úlohou bolo predstaviť, čo sa deje na trhu priemyselných nehnuteľností a aké je v tejto oblasti postaveníe Slovenska. Za diskusný stôl si zasadli: Martin Polák, Country Manager Czech Republic & Slovakia, Prologis, Peter Jánoši, Country Head Slovakia, P3 Logistic Parks, a Martin Hudák, Negotiator, Cushman & Wakefield. Všetci sa zhodli v tom, že Slovensko už dávno nie je lídrom v ekonomickej oblasti, ale napriek tomu predpokladajú rast developerských projektov. Ďalšou, už pravidelnou súčasťou fóra SLOVLOG, bola sekcia SAVELOG, ktorej úlohou je pomôcť logistickým odborníkom pri ich ďalšej práci seed-datingovým systémom stretnutí. Tých bolo tento krát 30. Súčasťou konferenčného programu bola aj návšteva logisticky zaujímavej lokality. Účastníci konferencie, ktorí využili túto možnosť, si prezreli kontajnerový terminál spoločnosti METRANS /Danubia/ v Dunajskej Strede.

Vyvrcholením celodenného programu bol XVI. Logistický Business Mixer v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton. Pre účastníkov workshopu a ďalších pozvaných VIP hostí pripravili organizátori bohatý obchodno – zábavný program vo filmovom štýle. Atmosféru spríjemňovala živá hudba, tanečná šou, kokteilový bar a rautové občerstvenie.

SLOVLOG prilákal množstvo partnerov

Generálnym partnerom SLOVLOG 2014 bola spoločnosť Jungheinrich, partnermi sa stali spoločnosti Tyros Loading Systems, CCV Informačné systémy, TimoCom, Trans.eu, Schoeller Allibert a EKOBAL. Špeciálnymi partnermi fóra boli: DHL Express (Slovakia), MARK2 CORPORATION CZECH, Transics International, VGP, Schenker, Flaga, BALMAT, Datalogic, CEIT Consulting, Radium a Gebrüder Weiss. XVI. Logistický Business Mixer z pozície generálneho partnera podporila spoločnosť Jungheinrich. Partnerom bola firma P3 Logistic Parks.

 

Zdroj: logisticsatoz