Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

Sklady a skladové haly - Priamo od majiteľov

DHL spúšťa v rámci Slovenska novú službu

Spoločnosť DHL oznámila spustenie vlastných služieb v oblasti doručovania zásielok ako aj e-commerce (elektronického obchodovania) na Slovensku. Pod značkou DHL Parcel bude spoločnosť ponúkať domáce (v rámci Slovenska), ako aj cezhraničné doručovanie zásielok, a to už od februára 2015.

Slovensko má silný potenciál rastu na trhu s doručovaním zásielok v rámci importu, exportu, ako aj domáceho trhu, a to najmä v sektore e-commerce. Spoločnosť DHL pôsobí na Slovensku už dlhodobo. Služba DHL Parcel bude zameraná na doručovanie B2C zásielok s dôrazom na služby pre príjemcov.

Štruktúra prevádzky služieb je založená na znalostiach lokálneho trhu, pričom rozvoj novej služby bude zabezpečený prostredníctvom PPL, dcérskej spoločnosti DHL v Českej republike. PPL je na českom trhu v oblasti doručovania zásielok jednotkou a jej cieľom bude poskytovať služby na rovnakej úrovni a zároveň zabezpečiť silnú prevádzkovú sieť pre celé územie Slovenska. V nasledujúcich mesiacoch bude jej hlavnou úlohou vybudovať dostatočnú infraštruktúru, vrátane nájdenia vhodných lokalít pre zásielkové HUB-y (zberné miesta pre príjem a výdaj zásielok), rozšírenie vozového parku pre dopravu zásielok – a v neposlednom rade aj nájdenia a prijímania kvalifikovaných zamestnancov. Počet nových zamestnancov, ktorí budú prijatí v počiatočnej fáze, sa vyšplhá až na trojciferné číslo.

Hlavným cieľom služby DHL Parcel bude podpora rastúceho biznisu v oblasti e-commerce na Slovensku. Z toho dôvodu budú v nasledujúcich rokoch postupne implementované B2C riešenia pre oblasť e-commerce fungujúce na nemeckom trhu.

 

 
Zdroj: logisticsatoz