Logistické služby

Prenájom skladu so službami, uskladnenie paliet, Košice

na vyžiadanie

JV-KOSICE-PS-090

Ponúkame Vám na prenájom sklad s logistickými službami v Košiciach pri letisku.
Vybavenie skladu: kancelárie, rampy, regály, temperovanie
Manipulačná technika: vozíky, zakladače
Svetlá výška: 10 m
Celková kapacita skladu: 2 000 m2
Minimálna plocha k prenájmu: 50 m2
Nosnosť podlahy: 5 t/m2

Skladové služby:
Balenie tovaru: krabice, multi-balenia, flow-packy, rukávy, blistre.
Prebalenie pre maloobchodné siete: stojany, displeje, balenie SRP/RRP pre maloobchodníkov.
Výroba sád: základné, sezónne, adventné kalendáre.
Spájanie výrobkov: pomocou zmršťovacích fólií, rukávov, pások a ďalších.
Štítkovanie: manuálne, automatické, dýzovou tlačou, daňových kolkov, tlač štítkov.
Riadenie výroby komponentov.
Procesy: pasívny co-packing (do skladu), aktívny co-packing (na objednávku), MTO (make-to-order, označovanie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje objednávka).
skladovanie (bežný sklad), skladová evidencia, manipulácia, vychystávanie, etiketácia, paletizácia, komisionovanie, assembling, VAS
Druhy manipulačných jednotiek: kartón, kus, paleta
Druhy skladovaného tovaru: spotrebný tovar, nápoje, obaly, priemyselný tovar, polotovary a suroviny.

Dopravná dostupnosť, diaľnica: 500 m
Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

---------------------------------
We offer you a warehouse with logistics services for lease in Košice near the airport.
Warehouse equipment: offices, ramps, racks, tempering
Handling equipment: trolleys, stackers
Clear height: 10 m
Total warehouse capacity: 2,000 m2
Minimum area for lease: 50 m2
Floor loading capacity: 5 t/m2

Warehouse services:
Packaging of goods: boxes, multi-packs, flow-packs, sleeves, blisters.
Repacking for retail networks: racks, displays, SRP/RRP packaging for retailers.
Production of sets: basic, seasonal, advent calendars.
Joining products: using shrink films, sleeves, tapes and more.
Labeling: manual, automatic, nozzle printing, tax stamps, label printing.
Management of the production of components.
Processes: passive co-packing (to the warehouse), active co-packing (to order), MTO (make-to-order, labeling of products to which the order applies).
storage (ordinary warehouse), warehouse records, handling, picking, labeling, palletizing, commissioning, assembling, VAS
Types of handling units: carton, piece, pallet
Types of stored goods: consumer goods, beverages, packaging, industrial goods, semi-finished products and raw materials.

Transport accessibility, highway: 500 m
Contact us for more information.

Jakub Velko
Jakub Velko

T: +421 zobraziť číslo+421 908 656 222
E: zobraziť e-mail @108agency.sk[email protected]

Zavoláme späť
Ďalšie informácie
LokalitaKošice
Množstvo paliet od50 ks
K dispozícii až2.000 ks
Vybavenie
Colný sklad
Fulfillment
Podobné ponuky z lokality

Ako fungujeme?

Všetky ponuky spracovávame individuálne na mieru našim klientom, a preto potrebujeme čo najdetailnejšie informácie o vašom dopyte. Vždy predstavujeme klientovi všetky možnosti na trhu a naša spolupráca je tak 100% transparentná.

Budujeme dlhodobé partnerstvá

Vzájomná dôvera je podľa nás najdôležitejším prvkom úspešne a dlhodobo fungujúceho partnerstva.

Sme proaktívni

Na vaše požiadavky reagujeme rýchlo a vďaka tomu sme schopní posúvať veci aktívne dopredu.

Poskytujeme komplexné služby

Na sklady sme odborníci, ale rovnako dobre pre vás dokážeme zabezpečiť kompletný servis naprieč celým spektrom komerčných nehnuteľností.

Ak Vám táto ponuka
nevyhovuje, ozveme sa Vám.
Máme veľa neverejných ponúk,
ktoré na webe nenájdete.
Spolupracujeme

Hľadáte aj kanceláriu?

Hľadáte aj kanceláriu?Ponuka