Podmienky použitia

Všeobecné podmienky používania portálu skladuj.sk

(ďalej len „Všeobecné podmienky“)

Portálom“ sa v týchto Všeobecných podmienkach rozumie internetový portál umiestnený na skladuj.sk. „Prevádzkovateľom“ sa v týchto Všeobecných podmienkach rozumie spoločnosť 108 AGENCY, IČO 47 521 261, so sídlom Konventná 7, Bratislava, PSČ 81103.

Užívateľom“ sa v týchto Všeobecných podmienkach rozumie akákoľvek osoba, ktorá sa pomocou siete internet pripojí k portálu.

  1. Majiteľom Portálu a všetkých práv s Portálom spojených je Prevádzkovateľ.
  2. Portál slúži k inzercii skladov, skladových priestorov a ďalších služieb, či výrobkov súvisiacich so skladmi a skladovaním.
  3. Všetky informácie obsiahnuté na Portáli sú informácie poskytnuté inzerujúcimi subjektmi. Prevádzkovateľ nemá možnosť overiť pravdivosť, či úplnosť týchto informácií. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ neručí za pravdivosť a úplnosť informácií na Portáli.
  4. Fotografie sú poskytnuté inzerujúcimi subjektmi.Autorské práva k týmto fotografiám patria ich autorom a Užívatelia nie sú bez súhlasu autorov fotografií oprávnený tieto fotografie akokoľvek používať, či rozmnožovať.
  5. V prípade, ak Užívateľ poskytne v súvislosti s používaním Portálu Prevádzkovateľa akékoľvek informácie, ktoré by mohli byť považované za osobné údaje v zmysle zákona 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dáva týmto Užívateľ Prevádzkovateľovi zároveň súhlas ku spracovaniu a uchovaniu týchto údajov.
  6. V prípade, ak Užívateľ na základe informácií získaných prostredníctvom Portálu vstúpi do obchodného vzťahu s inzerentom inzerujúcim na Portáli, zaväzuje sa Užívateľ na žiadosť Prevádzkovateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie týkajúce sa tohto obchodného vzťahu.
  7. Tieto Všeobecné podmienky sú záväzné pre všetkých Užívateľov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky zmeniť v prípade, ak to bude vyžadovať zmena legislatívy Slovenskej republiky, potreba ochrániť záujmy Užívateľov alebo riadna prevádzka a funkčnosť Portálu, poprípade iné prevádzkové dôvody.
  8. Prevádzkovateľ je oprávnený služby Portálu kedykoľvek obmedziť, zmeniť, poprípade prevádzku ukončiť.
  9. Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť Portálu v rámci siete Internet.
 

V prípade otázok alebo pripomienok k fungovaniu Portálu alebo záujmu o spoluprácu nás prosím kontaktujte na email [email protected].

Dozviete sa to ako prví!
Najnovšia ponuka relevantných
nehnuteľností na e-mail

Ak chcete dostávať informácie o aktuálnych voľných priestoroch, prosím napíšte nám sem Vaše telefónne číslo a emailovú adresu. Budeme Vás kontaktovať pre doplnenie bližších informácií o preferovanej nehnuteľnosti.

Spolupracujeme

Hľadáte aj kanceláriu?

Hľadáte aj kanceláriu?Ponuka