Prologis zverejnil svoje prognózy pre dodávateľský reťazec v roku 2024

Predchádzajúce prognózy pre rok 2023 zdôraznili dôležité témy, ako napríklad spomalenie výstavby kvôli prísnejším právnym predpisom a zvýšené náklady. Hoci niektoré trendy zostali relevantné, s nástupom nového roka sa očakávajú nové výzvy.

Prvým z týchto trendov je koniec globálnej recesie v nákladnej preprave, ktorý naznačuje dvojciferný rast kamiónovej a námornej logistiky. Logistický dopyt v južnej Kalifornii sa očakáva zaradiť medzi top 5 v Spojených štátoch a dosiahne najvyššiu úroveň od roku 2021.

Ďalším trendom je prehlbujúci sa prepad v stavebníctve, ktorý vidí globálnu stavebnú aktivitu na svojich najnižších úrovniach od finančnej krízy v roku 2008. Nájomné v Latinskej Amerike sa očakáva, že vzrastie o 100 %, s Mexikom ako hlavným hnacím motorom tohto rastu.

Čína by mala zažiť druhú najvyššiu úroveň dopytu v histórii, čo by malo pomôcť prenajať neobsadené priestory z minulosti. Predpokladá sa, že technologický pokrok a automatizácia zvýšia energetické nároky logistických nehnuteľností.

Súčasne sa očakáva, že klesajúce úrokové sadzby zdvojnásobia financovanie nehnuteľností súkromným kapitálom. Na základe predchádzajúcej prognózy sa očakáva obrat v miere trhovej kapitalizácie, kde klesnú horné sadzby v USA a Európe, zatiaľ čo sa očakáva rast v Ázii.

Celkovo spoločnosť Prologis predpokladá, že rok 2024 bude rokom zdravého rastu dopytu, obmedzenej ponuky a pokračujúceho technologického vývoja v oblasti logistických nehnuteľností a kapitálových trhov.

Celé znenie prognózy spoločnosti Prologis nájdete tu.

Zdroje: Sytémy Logistiky / https://www.prologisce.eu/sk