Ako funguje predaj nehnuteľnosti cez agenta

31.03.2023

Predaj nehnuteľnosti cez agenta je špecifická forma predaja, kde agent propaguje nehnuteľnosť a hľadá pre ňu vhodného kupujúceho. Propagácia nehnuteľnosti zahŕňa aj na mieru ušitú marketingovú kampaň zameranú na získanie záujemcu. Každá nehnuteľnosť má svoje špecifiká (lokalita, využitie, a pod.), preto aj predaj každej nehnuteľnosti je špecifický.

Ako funguje predaj nehnuteľnosti cez agenta

Pri predaji priemyselnej nehnuteľnosti ako napr. predaj priemyselného pozemku, predaj skladov,  na rozdiel od predaja napríklad rezidenčných nehnuteľností, je trh užšie profilovaný a ťažšie identifikovateľný. Na dopyt po priemyselnej nehnuteľnosti okrem bežne známych faktorov ako sú lokalita, využitie, charakteristika, veľkosť, cena a pod. vplýva aj ďalší významný faktor a tým je ochota kúpiť. Ak je kupujúcim koncový užívateľ, ten má zväčša definovaný fixný časový rámec dokedy je ochotný kúpiť (v závislosti od plánovaného dátumu začatia činnosti). Ak je kupujúcim developer alebo investičný fond, ten má zväčša alokovanú sumu peňazí na kúpu, ktorú chce použiť v určitom časovom horizonte. Všetky spomenuté subjekty chcú však určite ušetriť čas a energiu investovanú do vopred zmarených projektov.

Tu na scénu prichádza rola agenta. Vďaka jeho sieti kontaktov a skúsenostiam má prehľad o vývoji kúpnej sily u koncových užívateľov, developerov a investičných fondov pôsobiacich v danom čase, lokalite a priemyselnom segmente. Agent zbiera informácie z trhu a využíva ich tak aby v správnom momente prepojil ponuku s dopytom a opačne.

Z praxe vieme, že potreba kupujúceho sa objavuje v istom časovom období a kupujúci sa rozhoduje z ponúknutých možností. Ak sa obchod uskutoční, potreba kupujúceho sa nasýti a na čas sa znova neobjaví, niekedy aj na dlhšie časové obdobie ako desaťročie. Preto je v záujme predávajúceho mať informáciu o potrebe kupujúceho včas, aby uspel v boji s konkurenciou, obzvlášť v čase ekonomickej recesie, kedy ponuka prevažuje nad dopytom.

Odmena agenta je zväčša zabezpečená formou sprostredkovateľskej provízie zaplatenej predávajúcim až po uskutočnení predaja, resp. zaplatení kúpnej ceny. V tomto prípade kupujúci za služby agenta neplatí.

Pre predaj v spolupráci s agentom sa rozhodne mnoho predávajúcich hlavne preto, že agent má dostatok aktuálnych informácií o trhu a spoločnostiach, ktoré majú potenciál na kúpu ponúkanej nehnuteľnosti. Zároveň z pohľadu nákladov predávajúceho je to efektívnejšie, pretože pri jednorazových predajoch nemusí na túto činnosť zamestnávať kvalifikovaných zamestnancov, alebo delegovať úlohu na zamestnancov, ktorí nemajú s predajom priemyselných nehnuteľností skúsenosti. Obdobne to platí aj pre kupujúceho. Kupujúceho potreby sa vyvíjajú v čase a môže takto bezplatne kedykoľvek získať informácie z trhu, aby sa vedel kvalifikovane rozhodnúť o svojom zámere.

Dozviete sa to ako prví!
Najnovšia ponuka relevantných
nehnuteľností na e-mail

Ak chcete dostávať informácie o aktuálnych voľných priestoroch, prosím napíšte nám sem Vaše telefónne číslo a emailovú adresu. Budeme Vás kontaktovať pre doplnenie bližších informácií o preferovanej nehnuteľnosti.

Spolupracujeme

Hľadáte aj kanceláriu?

Hľadáte aj kanceláriu?Ponuka