Ako funguje predaj nehnuteľnosti cez agenta

Pri predaji priemyselnej nehnuteľnosti ako napr. predaj priemyselného pozemku, predaj skladov, na rozdiel od predaja napríklad rezidenčných nehnuteľností, je trh užšie profilovaný a ťažšie identifikovateľný. Na dopyt po priemyselnej nehnuteľnosti okrem bežne známych faktorov ako sú lokalita, využitie, charakteristika, veľkosť, cena a pod. vplýva aj ďalší významný faktor a tým je ochota kúpiť. Ak je kupujúcim koncový užívateľ, ten má zväčša definovaný fixný časový rámec dokedy je ochotný kúpiť (v závislosti od plánovaného dátumu začatia činnosti). Ak je kupujúcim developer alebo investičný fond, ten má zväčša alokovanú sumu peňazí na kúpu, ktorú chce použiť v určitom časovom horizonte. Všetky spomenuté subjekty chcú však určite ušetriť čas a energiu investovanú do vopred zmarených projektov.

Tu na scénu prichádza rola agenta. Vďaka jeho sieti kontaktov a skúsenostiam má prehľad o vývoji kúpnej sily u koncových užívateľov, developerov a investičných fondov pôsobiacich v danom čase, lokalite a priemyselnom segmente. Agent zbiera informácie z trhu a využíva ich tak aby v správnom momente prepojil ponuku s dopytom a opačne.

Z praxe vieme, že potreba kupujúceho sa objavuje v istom časovom období a kupujúci sa rozhoduje z ponúknutých možností. Ak sa obchod uskutoční, potreba kupujúceho sa nasýti a na čas sa znova neobjaví, niekedy aj na dlhšie časové obdobie ako desaťročie. Preto je v záujme predávajúceho mať informáciu o potrebe kupujúceho včas, aby uspel v boji s konkurenciou, obzvlášť v čase ekonomickej recesie, kedy ponuka prevažuje nad dopytom.

Odmena agenta je zväčša zabezpečená formou sprostredkovateľskej provízie zaplatenej predávajúcim až po uskutočnení predaja, resp. zaplatení kúpnej ceny. V tomto prípade kupujúci za služby agenta neplatí.