Fond ARETE kúpil priemyselný areál v Kežmarku

Ide o nákup areálu slúžiaceho nielen na výrobu a skladovanie, ale tiež ako globálne výskumné a vývojové centrum nemeckej spoločnosti Hengstler so 150-ročnou históriou, ktorá je súčasťou globálne pôsobiacej americkej priemyselnej a technologickej skupiny FORTIVE. Finančný objem transakcie presiahol 10 miliónov EUR.