HSF System stavia v Prahe sklad pre PHOENIX

„Investor nás do výberového konania prizval na základe veľmi dobrých referencií, ktoré sme získali za realizáciu podobných projektov u iných významných tuzemských aj zahraničných investorov. Pri takomto veľkom projekte je potrebné mať veľmi kvalitný tím odborníkov, čo bolo jedno z náročných výberových kritérií, ktoré sme museli splniť,“ hovorí Jan Hasík, riaditeľ stavebnej spoločnosti HSF System.