Logistický park Kittsee získal stavebné povolenie

Kittsee sa nachádza v okrese Neusiedl am See, v bezprostrednej blízkosti bratislavských mestských častí Petržalka a Jarovce, v hraničnom trojuholníku medzi Slovenskom, Maďarskom a Rakúskom. Obec je známa predovšetkým ako miesto výhodných nákupov, ale jej poloha ju predurčuje aj na usadenie obchodu a priemyslu.

Logistipark Kittsee počíta s výstavbou štyroch halových objektov pre logistiku a obchod s celkovou zastavanou plochou 68 258 m2. Len najväčšia budova haly má rozlohu 40 389 m2. Budovy hál sú rozdelené na úžitkové jednotky, ktoré sa dajú kombinovať (od cca 415 do 8 600 m2). Tieto majú spoločnú infraštruktúru (kancelárie, elektrina, dodávka vody a tepla, splašková a dažďová kanalizácia, vsakovacie systémy, dopravný prístup, sprinklerový a hasiaci systém, požiarna ústredňa atď.), ktorá je predmetom všeobecného povolenia na obchod.

Hlavný dopravný prístup do lokality je cez vyhradený kruhový objazd na ceste B50, ktorý bude realizovaný v prvej polovici roka 2023. Príjazdové cesty na mieste zabezpečia prístup k nehnuteľnostiam haly. Parkovacie miesta pre zamestnancov a čakacie plochy pre nákladné vozidlá budú pridelené podľa potreby.

Plánované haly umožňujú flexibilné využitie v závislosti od požiadaviek budúcich užívateľov alebo nájomcov a sú vhodné na logistiku, skladovanie a ľahkú výrobu. Ako potvrdil developer, výstavba je už napojená na všetky siete v Kittsee Business Park.

Bratislavský región ponúka viacero zaujímavých možností prenájmu skladových alebo výrobných priestorov.