Neďaleko Bratislavy vyrastie logistické centrum

15.5.2020

Na západnom okraji Ivanky pri Dunaji v blízkosti Bratislavy by malo v priebehu roka 2021 vzniknúť logistické centrum Tanieriky.

„Činnosť je umiestnená v lokalite, ktorá je dlhodobo v územnom pláne obce vyčlenená na túto funkciu,“ pripomína navrhovateľ. V rámci dopravného riešenia budú vstupy napojené na existujúce komunikácie a následne na cestu I. triedy. „Zámer rešpektuje plánované rozšírenie tejto komunikácie na štvorpruh a uvažuje s územnou rezervou pre toto rozšírenie,“ dodáva navrhovateľ v zámere. Stavať by sa malo začať v prvom štvrťroku 2021, spustenie prevádzky je plánované v poslednom kvartáli toho istého roka. Predpokladané náklady na výstavbu sú 11 miliónov eur.

Navrhovateľom zámeru je podľa TASR Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, vlastniaca pozemky, na ktorých má logistické centrum vzniknúť. Tvoriť ho majú tri jednopodlažné haly obdĺžnikového pôdorysu a príslušná dopravná a technická infraštruktúra.

Zpět