www.skladuj.sk logo

Neďaleko Bratislavy vyrastie logistické centrum

„Činnosť je umiestnená v lokalite, ktorá je dlhodobo v územnom pláne obce vyčlenená na túto funkciu, pripomína navrhovateľ. V rámci dopravného riešenia budú vstupy napojené na existujúce komunikácie a následne na cestu I. triedy. „Zámer rešpektuje plánované rozšírenie tejto komunikácie na štvorpruh a uvažuje s územnou rezervou pre toto rozšírenie, dodáva navrhovateľ v zámere. Stavať by sa malo začať v prvom štvrťroku 2021, spustenie prevádzky je plánované v poslednom kvartáli toho istého roka. Predpokladané náklady na výstavbu sú 11 miliónov eur.