Nová priemyselná zóna Vysielač

16.7.2020

V katastri obce Veľké Kostoľany vzniká v lokalite Vysielač na 87.000 m2 nová priemyselná zóna.

Priemyselná zóna Vysielač sa nachádza do 15 km od nájazdu na diaľniciu D1 a je strategicky naviazaná na existujúce priemyselné zóny v Nitre, Trnave, Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Hlohovci a Piešťanoch. V rámci územného rozhodnutia je pre priemyselnú zónu schválený samostatný vjazd s príjazdovou cestou, príjazdová križovatka bude riešená odbočovacími pruhmi a ostrovčekom, čo prispeje k plynulosti dopravy v lokalite a zároveň zvýši jej bezpečnosť.

„Výhodou priemyselnej zóny Vysielač je flexibilný prístup vlastníka a developera oblasti k riešeniu parciel,“‎ hovorí Managing Partner, Ing. Ľubomír Bejdák: „Na rozdiel od iných projektov nie sú ich rozmery striktne dané, čo znamená, že budúci vlastník dostane na 87.000 m2 k dispozícii presne toľko priestoru, koľko bude potrebovať, v prípade zaujímavého projektu je dokonca otvorená možnosť odkúpiť priemyselný areál s infraštruktúrou ako celok.“‎ V priemyselnej zóne Vysielač sú už pripravené a dobre nadimenzované všetky inžinierske siete a vďaka schválenému územnému plánu je možné s výstavbou prevádzky začať takmer okamžite.

Zpět