Nová priemyselná zóna Vysielač

Priemyselná zóna Vysielač sa nachádza do 15 km od nájazdu na diaľniciu D1 a je strategicky naviazaná na existujúce priemyselné zóny v Nitre, Trnave, Novom Meste nad Váhom, Dubnici nad Váhom, Hlohovci a Piešťanoch. V rámci územného rozhodnutia je pre priemyselnú zónu schválený samostatný vjazd s príjazdovou cestou, príjazdová križovatka bude riešená odbočovacími pruhmi a ostrovčekom, čo prispeje k plynulosti dopravy v lokalite a zároveň zvýši jej bezpečnosť.