www.skladuj.sk logo

Net operating income (NOI)

Net operating income (NOI) je súčet všetkých príjmov z nehnuteľnosti mínus prevádzkové náklady. Nezahŕňa dane, úroky z úverov a odpisy.

NOI je dôležitý ukazovateľ, ktorý pomáha investorom posúdiť, aký príjem nehnuteľnosť generuje pred vplyvom financovania a daní.

Ďalšie termíny z okruhu

Net operating income (NOI) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať