www.skladuj.sk logo

Fit-out

Pojem "fit-out" sa v komerčnom realitnom priemysle používa na popis procesu dokončovania a prispôsobovania interiéru budovy podľa potrieb nájomcu.

Fit-out môže zahŕňať rôzne aspekty, ako sú inštalácie svetiel, zariadení klimatizácie, podlahových krytín, maľovanie a dekorácie, inštalácie kancelárskych oddelení a prípadne aj zariadenia kuchynských a sociálnych priestorov.

Pri vyjednávaní nájomnej zmluvy môže byť dohodnutá rôzna miera fit-outu, ktorú vykoná prenajímateľ. Niekedy prenajímateľ poskytne priestor v stave "shell & core" (hrubá stavba bez vnútorného vybavenia), kde nájomca musí vykonať celý fit-out. V iných prípadoch môže prenajímateľ poskytnúť priestor "turn-key" (predanie priestorov prispôsobených nájomcovi na kľúč), čo znamená, že všetky fit-out práce sú dokončené predtým, než sa nájomca nasťahuje.

Tiež môže byť dohodnuté, že prenajímateľ poskytne "príspevok na fit-out", čo je určitá suma, ktorá sa použije na úpravy priestoru podľa potrieb nájomcu. Tento príspevok môže byť poskytnutý ako súčasť nájomnej zmluvy.

Ďalšie termíny z okruhu

Fit-out nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať