Hrubá vs čistá prenajímateľná plocha (NLA vs GLA)

Čistá prenajímateľná plocha (Net Leasable Area, NLA) a hrubá prenajímateľná plocha (Gross Leasable Area, GLA) sú dva termíny používané pri prenájme nehnuteľností. Oba ukazujú na plochu, ktorú je možné prenajať nájomcom, ale líšia sa v tom, čo do týchto plôch zahŕňajú.

Čistá prenajímateľná plocha (NLA): Tento termín označuje celkovú plochu v nehnuteľnosti, ktorú je možné prenajať pre výhradné použitie nájomcom. Nezahŕňa spoločné priestory, ako sú chodby, toalety, schodiská alebo výťahy. Zahŕňa len priestor, ktorý môže nájomca používať výhradne pre svoje vlastné potreby.

Hrubá prenajímateľná plocha (GLA): Táto plocha zahŕňa priestory v nehnuteľnosti, ktoré sú k dispozícii pre nájomcu, vrátane spoločných priestorov. K týmto priestorom patria chodby, toalety, schodiská a ďalšie spoločné priestory. Takže ak nájomca platí za GLA, platí za všetky priestory, ktoré môže používať, vrátane tých, ktoré zdieľa s ostatnými nájomcami.

Pri vyjednávaní o nájme je dôležité vedieť, či sa cena vzťahuje na čistú alebo hrubú prenajímateľnú plochu, pretože to môže výrazne ovplyvniť celkové náklady.

Ďalšie termíny z okruhu

Hrubá vs čistá prenajímateľná plocha (NLA vs GLA) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať