www.skladuj.sk logo

RFI (Request for Information)

Skratka „RFI“ znamená v obchodnom styku "Žiadosť o informácie". Je to dokument, ktorý sa používa na získanie informácií od rôznych dodávateľov pred výberom finálneho dodávateľa pre konkrétny projekt alebo službu.

RFI je často prvým krokom vo výberovom konaní dodávateľov. Umožňuje organizácii zhromaždiť informácie o schopnostiach rôznych dodávateľov a o tom, ako môžu splniť požiadavky na konkrétny projekt alebo službu. Po obdržaní odpovedí na RFI môže organizácia rozhodnúť, ktorého dodávateľa pozve na podanie podrobnejších ponúk alebo návrhov (tj RFP - Request for Proposal).

V kontexte komerčných nehnuteľností sa RFI môže používať napríklad pri hľadaní dodávateľov na rekonštrukcie, stavby, údržbu alebo iné služby spojené s nehnuteľnosťou.

Ďalšie termíny z okruhu

RFI (Request for Information) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať