Trh s priemyselnými a logistickými nehnuteľnosťami prekročil 3 mil. m2

Celková prenájmová aktivita na trhu slovenských priemyselných a logistických nehnuteľností A- štandardu dosiahla v 1. kvartáli tohto roku úroveň 126.600 m2, pričom 72.000 m2 z týchto priestorov tvorí net-take up, teda priestory očistené o predĺženia nájmov v súčasných priestoroch nájomcu. Lízingová aktivita v rámci tohto segmentu realít tak medziročne stúpla, a to hlavne vďaka veľkému počtu krátkodobých prenájmov. Tie totiž predstavovali až 23 % zo spomínaného celkového objemu.

Najväčší podiel na prenájmovej aktivite mali, v 1. kvartáli 2021, poskytovatelia komplexných logistických služieb (3PL poskytovatelia), pričom ich podiel z celkovej aktivity predstavoval až 40 %. Druhou najväčšou kategóriou nájomcov boli skladové priestory pre potreby online obchodu, a to s podielom vo výške 24 %.