V Lužiankach pri Nitre chcú vybudovať obchodno-výrobno-skladové priestory pod názvom N-Park Nitra

V Lužiankach pri Nitre sa plánuje vybudovanie obchodno-výrobno-skladové priestory pod názvom N-Park Nitra. Účelom navrhovanej činnosti je poskytnúť tak priestory na ľahkú výrobu, montáž a skladovanie. Ako vyplýva zo zámeru predloženého na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), súčasťou navrhovanej činnosti je tiež samoobslužná umyváreň, objekty predaja a služieb, ale i objekty skladov a výroby. Okrem výstavby objektov sa uvažuje aj s vybudovaním parkovacích plôch a súvisiacej infraštruktúry, alebo úpravy existujúcej infraštruktúry. Termín začatia výstavby je prvý štvrťrok budúceho roku a termín odštartovania prevádzky je vo štvrtom štvrťroku 2023. Predpokladané celkové náklady pre navrhovanú činnosť predstavujú 10 miliónov eur. Navrhovaná činnosť N-Park Nitra uvažuje aj s priestormi určenými na montáž a ľahkú výrobu o rozlohe cca 3 500 m2. Môže ísť o funkciu ľahkej montáže a výroby v automobilovom, elektrotechnickom či strojárskom priemysle. Samoobslužná umyváreň áut bude mať 5 boxov a bude zložená z dvoch častí – samotná umyváreň a prevádzková časť, v ktorej bude osadená technológia umyvárne, sklad chemikálií a priestor prevádzky parku (kancelária).