V novej skladovo-výrobnej hale v B. Bystrici má vzniknúť 87 pracovných miest

Novú skladovo-výrobnú halu chce spoločnosť postaviť na v súčasnosti nevyužívanom území s celkovou výmerou približne 35.500 štvorcových metrov. Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie výrobno-skladového halového objektu so súvisiacim zázemím pre potreby ľahkej priemyselnej výroby, skladovania a manipulácie s tovarom v rozsahu nadväzujúcom na skladovanie tovaru, priblížil v zámere investor.

Spoločnosť CTPark Banská Bystrica počíta v rámci výroby s montážou komponentov pre automobily a elektrotechnický či strojárenský priemysel. Vo výrobnej hale plánuje tiež zostavovanie celkov z elektronických prvkov či montáž domácich spotrebičov. Súčasťou areálu by malo byť aj parkovisko s takmer 80 parkovacími miestami.

Celkové predpokladané náklady stavby predstavujú 12,5 milióna eur, investor by s výstavbou chcel začať v prvom kvartáli budúceho roka. V skladovo-výrobnej hale počíta s vytvorením 87 pracovných miest pre výrobných a manipulačných pracovníkov, technických pracovníkov, administratívnych pracovníkov a operátorov skladu.