V Rači vyrastie logistický park za 4,5 milióna. Zamestná takmer 400 ľudí

„Nový logistický park by mal nahradiť existujúci areál Doas, ktorý bude čiastočne asanovaný. Účelom navrhovanej činnosti je na uvoľnenej ploche vybudovanie troch nových halových objektov určených primárne pre logistické a skladové činnosti s vlastným zázemím so súvisiacou dopravnou a technickou infraštruktúrou a plochami zelene. Súčasťou navrhovanej činnosti vo vyčlenených priestoroch hál budú plochy nerušiacej ľahkej priemyselnej výroby, píše sa v zámere, ktorý investor predložil na posudzovanie vplyvov na životné prostredie.