V Žiari nad Hronom má vyrásť nový logistický park za 22 mil. eur

Podľa zámeru, ktorý firma predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), sú predpokladané investičné náklady na vybudovanie areálu 22 mil. eur. V areáli má byť po jeho vybudovaní zamestnaných 300 zamestnancov. Pracovať by malo v hale 200 zamestnancov a v administratíve 100, pričom sú plánované dve zmeny počas dňa.

Lokalita sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty R1, z druhej strany susedí s riekou Hron. „Všetky pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce,“ uvádza sa v zámere s tým, že celková plocha parciel je 99.275 metrov štvorcových. Investor predložil dva varianty, pričom v prvom uvažuje s vybudovaním jednej haly a v druhom s dvomi halami.