VGP začne stavať vo Zvolene koncom leta

VGP má dnes už všetky potrebné povolenia vrátane EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Environmental Impact Assessment) a právoplatného územného rozhodnutia na výstavbu priemyselno-logistického areálu. Povoľovacie konania prebehli v spolupráci s mestom Zvolen, ktoré uvítalo investičný zámer spoločnosti VGP. „Začiatok stavebných prác je naplánovaný na koniec leta 2020. Prví nájomcovia sa môžu nasťahovať začiatkom roka 2021,“ dodala Naďa Kováčiková, obchodná riaditeľka VGP.

Všetky nové haly bude VGP stavať v súlade s certifikátom BREEAM Very Good. Ide o globálny nezávislý systém posudzovania udržateľnosti budov a infraštruktúrnych projektov.

„Zahŕňa nie len ekologické a rôzne úsporné aspekty, ale aj prístrešky pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektromobily a prípravu pre solárne panely na streche hál. Na dôvažok, budú niektoré fasády pokryté zeleňou – brečtanom popínavým. Celkový vzhľad zatraktívňujú tiež dažďové jazierka, ktoré slúžia na zadržiavanie dažďovej vody v území,“ vysvetľuje Tomáš Bednár, country manager spoločnosti VGP na Slovensku.