EARLY Access

EARLY Access alebo včasný prístup je termín používaný v realitnom priemysle na označenie obdobia pred oficiálnym začiatkom prenájmu. Počas tohto obdobia môže nájomca vstúpiť do prenajatých priestorov, aby vykonal sťahovanie, inštalácie, úpravy alebo iné prípravy potrebné na začatie svojho podnikania alebo činnosti v nových priestoroch. Zvyčajne ide o inštaláciu regálov, výrobnej technológie, slaboprúdovej elektroinštalácie, rozvodov stlačeného vzduchu atď.

Toto obdobie má nájomcovi poskytnúť dostatok času na prípravu priestoru podľa jeho potrieb bez toho, aby bol nútený platiť nájomné v plnej výške. Počas obdobia predčasného prístupu často nie sú priestory uvoľnené na plnú prevádzku nájomcu, čo v zásade nie je možné. Počas obdobia predčasného prístupu nájomca neplatí nájomné, ale platí poplatky za služby a spotrebu energií.

Ďalšie termíny z okruhu

EARLY Access nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať