www.skladuj.sk logo

Facility management

Facility management, alebo tiež technická správa nehnuteľností, je oblasť zameraná na efektívne a udržateľné spravovanie budov a iných zariadení.

Facility management má za úlohu zabezpečiť, aby bola budova riadne udržiavaná a fungovala tak, ako má, čo zahŕňa údržbu a opravy, správu bezpečnosti a požiarnej ochrany, čistenie, správu priestoru a mnoho ďalších aspektov súvisiacich s prevádzkou budovy.

Facility management je veľmi dôležitý pre komerčné nehnuteľnosti, pretože kvalita a efektivita správy nehnuteľnosti môžu mať vplyv na hodnotu nehnuteľnosti, spokojnosť nájomcov a celkový výkon investície.

Facility management môže byť poskytovaný buď internými zamestnancami vlastníka nehnuteľnosti, alebo to môžu byť externé firmy špecializujúce sa na túto oblasť, ktoré poskytujú svoje služby rôznym vlastníkom nehnuteľností.

Ďalšie termíny z okruhu

Facility management nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať