Property Management

Správa nehnuteľností, známa aj ako property management, je služba alebo funkcia súvisiaca s každodenným prevádzkovaním a údržbou nehnuteľnosti. Tento termín sa často vzťahuje na komerčné nehnuteľnosti, ako sú kancelárske budovy, nákupné centrá, priemyselné budovy alebo rezidenčné prenájmy.

Úlohy správcu nehnuteľností sa môžu líšiť v závislosti od typu nehnuteľnosti a zmluvných podmienok, ale obecne môžu zahŕňať:

  1. Nábor a výber nájomcov: Správca nehnuteľností môže byť zodpovedný za inzerovanie dostupných priestorov, vykonávanie prehliadok s potenciálnymi nájomcami, overovanie nájomcov a uzatváranie nájomných zmlúv.
  2. Správa nájomného a poplatkov: To zahŕňa vyberanie nájomného, sledovanie platieb a vymáhanie nezaplateného nájomného. Správca tiež môže byť zodpovedný za správu výdavkov súvisiacich s prevádzkou a údržbou nehnuteľnosti.
  3. Údržba a opravy: Správca nehnuteľností musí zabezpečiť, že nehnuteľnosť je bezpečná, dobre udržiavaná a funkčná. To môže zahŕňať plánovanie a koordináciu opráv a údržby, riešenie núdzových situácií a zabezpečenie pravidelných kontrol nehnuteľnosti.
  4. Dodržiavanie zákonov a predpisov: Správca nehnuteľností musí zabezpečiť, že nehnuteľnosť a jej prevádzka sú v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. To môže zahŕňať dodržiavanie stavebných kódexov, zdravotných a bezpečnostných predpisov a zákonov týkajúcich sa prenájmu.
  5. Komunikácia s nájomcami: Správca nehnuteľností je hlavným kontaktným bodom pre nájomcov a mal by byť schopný riešiť ich otázky a sťažnosti a zabezpečiť, aby boli ich potreby uspokojené.

V zásade správca nehnuteľností pomáha vlastníkovi nehnuteľnosti maximalizovať jej hodnotu a výnos tým, že sa stará o jej prevádzku a udržiava dobré vzťahy s nájomcami.

Ďalšie termíny z okruhu

Property Management nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať