www.skladuj.sk logo

RFP

"Request for Proposal" (RFP), alebo žiadosť o ponuku je dokument, ktorý zhrňuje požiadavky pri nákupe služieb alebo produktov. Tento dokument je rozoslaný potenciálnym dodávateľom s cieľom získať konkrétne návrhy na riešenie definovaného problému alebo potreby.

RFP zvyčajne obsahuje podrobný popis projektu alebo služby, ktorú organizácia hľadá, vrátane požadovaných špecifikácií, časových rámcov a kritérií pre hodnotenie ponúk. Dodávatelia potom reagujú na RFP návrhom, ako by spĺňali požiadavky a aké by boli s plnením spojené náklady.

V komerčnom realitnom sektore môže organizácia vydávať RFP, napríklad keď hľadá vhodné kancelárske alebo skladové priestory na prenájom, dodávateľa na stavebné práce, ako je rekonštrukcia alebo výstavba novej budovy, alebo keď hľadá dodávateľa služieb, napr. pri správe nehnuteľností. RFP je často druhým krokom vo výberovom procese, ktorý nasleduje po "Request for Information" (RFI), ktorý sa používa na získanie základných informácií o schopnostiach rôznych dodávateľov.

Ďalšie termíny z okruhu

RFP nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať