YARD

YARD v kontexte priemyselných nehnuteľností a logistiky označuje spevnenú plochu pred repasovanou halou. Pred časťou nájomnej jednotky s nakladacími mostíkmi a priamymi vstupmi na vykladanie a nakladanie. Ide o vonkajšiu plochu, ktorá je zvyčajne, z dlažby alebo betónu a je určená na manipuláciu, vykladanie a nakladanie nákladných vozidiel a výnimočne na vonkajšie skladovanie vozidiel nájomcu. V niektorých prípadoch je NÁDREŽIE spoplatnené, v iných prípadoch sa ponúka na používanie bezplatne.

Ďalšie termíny z okruhu

YARD nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať