www.skladuj.sk logo

GROSS Take-up

Pojem "GROSS Take-up" zahŕňa všetky nájomné aktivity za dané časové obdobie a geografickú jednotku. Zvyčajne ide o štvrťročnú štatistiku za celú krajinu alebo región. "GROSS Take-up" sa vzťahuje na celkový objem priestorov, ktoré boli prenajaté v danom časovom období, vrátane nových zmlúv a obnovenia existujúcich zmlúv. Tento ukazovateľ poskytuje širší pohľad na celkovú aktivitu na trhu, keďže zahŕňa nový dopyt aj udržanie existujúcich nájomných zmlúv. Rovnako ako v prípade "NET Take-up" sa do metodiky 108 RE započítavajú len priestory štandardu "A" a transakcie od 1 000 m2 vyššie..

Použitím ukazovateľa "GROSS Take-up" môžu investori, developeri a analytici získať komplexný pohľad na trh, ktorý zahŕňa rast (nové zmluvy) aj stabilitu (obnovenie zmlúv). Tento ukazovateľ je kľúčom k pochopeniu dynamiky trhu a celkovej aktivity na trhu. Tento ukazovateľ môže pomôcť pri strategickom plánovaní a rozhodovaní o nových investíciách.

Ďalšie termíny z okruhu

GROSS Take-up nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať