www.skladuj.sk logo

Kolaudácia

Kolaudácia je proces, v rámci ktorého stavebný úrad, alebo iná autorizovaná organizácia, kontroluje dokončenú stavbu, aby sa uistil, že je v súlade so všetkými relevantnými stavebnými predpismi a bezpečnostnými štandardmi a že bola postavená v súlade so schválenými plánmi a špecifikáciami.

Kolaudácia je zvyčajne posledný krok v procese povolenia stavby a je nevyhnutná predtým, než môže byť nová stavba oficiálne uvedená do prevádzky. V prípade komerčných nehnuteľností je kolaudácia obzvlášť dôležitá, pretože môže mať významný dopad na hodnotu a použiteľnosť nehnuteľnosti.

Ak je stavba pri kolaudačnej inšpekcii schválená, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie alebo iný dokument potvrdzujúci možnosť uvedenia do prevádzky. Takýto dokument potom potvrdzuje, že stavba je v súlade so zákonom a je bezpečná na použitie.

Ak stavba nespĺňa všetky požiadavky, stavebný úrad môže odmietnuť vydať kolaudačné rozhodnutie a môže požadovať, aby boli vykonané ďalšie práce alebo úpravy predtým, než bude stavba schválená.

Je dôležité si uvedomiť, že používanie alebo obývanie stavby bez platného kolaudačného rozhodnutia môže byť v mnohých jurisdikciách nezákonné a môže viesť k pokutám alebo iným sankciám.

Ďalšie termíny z okruhu

Kolaudácia nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať