Stimuly/príspevky

V kontexte prenájmu nehnuteľností ide o výhody alebo kompenzácie, ktoré prenajímateľ ponúka nájomcovi za uzavretie nájomnej zmluvy. Môžu zahŕňať napríklad bezplatné obdobie prenájmu (obdobie odkladu), príspevok na interiérové vybavenie alebo prestavbu priestorov podľa potrieb nájomcu. Tieto stimuly slúžia na prilákanie nájomcov, najmä na konkurenčnom trhu alebo pri prenájme nových alebo rekonštruovaných priestorov.

Ďalšie termíny z okruhu

Stimuly/príspevky nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať