Turnover

Turnover, alebo obrat, je ukazovateľ na výpočet obratového nájomného. Používa sa v maloobchodnom sektore. Ukazovateľ býva určitým percentom (zvyčajne 6 - 10 %) uvedeným v nájomnej zmluve. Ak ročný obrat dosiahnutý nájomcom v jeho obchodnej jednotke vynásobíme percentom a výslednú hodnotu porovnáme s ročným nájomným plateným nájomcom, a ak je rozdiel kladný, t. j. nájomné z obratu je vyššie ako základné nájomné, potom sa tento rozdiel dodatočne fakturuje nájomcovi ako Nájomné z obratu.

Ďalšie termíny z okruhu

Turnover nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať